Współczynniki pracy medyków na 1 lipca 2022 r. – nowa tabela płac w ochronie zdrowia.

Od 1 lipca 2022 roku wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Z porozumienia zawartego pomiędzy ministrem zdrowia a zespołem trójstronnym Rady Dialogu Społecznego wynika, że zmiany w tabeli wynagrodzeń będą duże.

  • 8 210,67 zł brutto (1,45 x 5662,53 zł) – lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją;
  • 6 738,41 zł (1,19 x 5662,53 zł) – lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji;
  • 5 379,40 zł (0,95* x 5662,53 zł) – lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta;
  • 7 304,66 zł (1,29 x 5662,53 zł) – farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • 5 775,78 zł (1,02 x 5662,53 zł) – farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją;
  • 5 322,78 zł (0,94 x 5662,53 zł) – fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • 4 869,78 zł (0,86 x 5662,53 zł) – opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, średniego wykształcenia;
  • 5662,53 zł (1×5662,53 zł) – pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym;
  • 4 416,77 zł (0,78 x 5662,53 zł) – pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim;
  • 3 680,64 zł (0,65 x 5662,53 zł) – pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/wspolczynniki-pracy-medykow-na-1-lipca-2022-r-nowa-tabela-plac-w-ochronie-zdrowia-1132733