Uproszczona procedura dla wybranych Państw.

Od kilku lat obywatele wybranych Państw mają ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy. Są to obywatele:
Ukrainy,
• Białorusi,
• Armenii,
• Mołdawii,
• Gruzji,


Mogą oni pracować w Polsce dzięki tzw. uproszczonej procedurze. Oznacza to w praktyce, że wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania, które obejmuje poszukiwanie pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych czy spełnienia innych warunków
wydania zezwoleń.

Zatrudnianie cudzoziemców