Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania działalności ma duży wpływ na opłacalność
prowadzonego biznesu, ponieważ decyduje o wysokości płaconych podatków
oraz możliwości korzystania z różnego rodzaju ulg. Wyróżnia się cztery formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fzycznych, takie jak:
– skala podatkowa;
– podatek liniowy;
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
– karta podatkowa.

W zależności od rodzaju prowadzonej frmy, planów inwestycyjnych i sytuacji rodzinnej przedsiębiorcy każda z wymienionych form podatkowych
ma swoje wady i zalety, dlatego też nie można wskazać, że tylko jedna
z nich jest wyborem najkorzystniejszym. Pomoże ci w tym Twój Ulubiony Księgowy.

Jeżeli po zapoznaniu się z charakterystyką dostępnych form opodatkowania przedsiębiorca nadal ma wątpliwości, która z nich jest dla niego najbardziej optymalna podatkowo, powinien zwrócić uwagę na cztery podstawowe kwestie:
• możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów;
• możliwość rozliczenia straty podatkowej;
• możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem i skorzystania
z ulg podatkowych;
• rodzaj księgowości, którą trzeba prowadzić.

Jednak najlepiej zasięgnąć opinii swojego Ulubionego księgowego. Do 20-go stycznia każdego roku mamy czas na zmianę formy opodatkowania.

Źródło: wFirma.pl


1 komentarz do “Wybór formy opodatkowania”

Możliwość komentowania została wyłączona.