Progi podatkowe – Przekroczenie progu podatkowego…

Od 2022 roku progi podatkowe prezentowały się następująco:

  • I próg podatkowy, czyli 17%, do 120 000 zł;
  • II próg podatkowy, czyli 32%, dotyczy kwoty dochodu przekraczającego 120 000 zł rocznie.

Po zmianie od lipca 2022 roku:

  • I próg podatkowy, czyli 12%, będzie obowiązywał do 120 000 zł;
  • II próg podatkowy, czyli 32%, dotyczy kwoty dochodu przekraczającego 120 000 zł rocznie.

W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie progu podatkowego, zaliczka na podatek będzie więc wynosić 12% od części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekracza progu oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W kolejnych miesiącach zaliczka na podatek dochodowy wyniesie 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Nie zmienia się nic w kwestii kwoty zmniejszającej – i ta powinna być stosowana nawet po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. 

Podsumowanie

Polski Ład ciągle transformuje i tym razem od lipca 2022 roku zmieni się stawka podatku, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyliczenie przekroczenia progu podatkowego. W okresie od lipca do grudnia 2022 roku dochód pracownika uzyskany od początku roku – i który nie przekracza kwoty pierwszego przedziału skali – płatnicy powinni objąć 12% podatkiem, zaś od nadwyżki ponad tę kwotę należy zastosować 32% podatek. Nawet po przekroczeniu progu podatkowego będzie można skorzystać z ulgi podatkowej, tak więc przepis ten pozostaje bez zmian. Modyfikacji ulega jednak kwota ulgi, która nie będzie wynosić 425 zł, tylko 300 zł.

Źródło: wFirma.pl